search icon

تنظیم متغیر محیطی

متغییرهای محیطی عبارت های key و value هستند که به صورت گلوبال در سطح کل یک سرویس ست می شوند و شما می توانید در سیستم سایت خود از آن ها استفاده نمایید.

شما در رانفلر به راحتی می توانید این متغییر ها را اضافه یا حذف کنید.

 

برای این کار وارد مدیریت پروژه شده.

 

 

در صفحه جدید روی پروژه مورد نظر کلیک می کنیم و در جزئیات پروژه مانند تصویر زیر وارد تنظیمات یا جزئیات سرویس می شویم.

 

 

در صفحه جدید روی گزینه متغییر محیطی کلیک کنید.

 

 

در صفحه جدید لیست متغییر های محیطی را می توانید مشاهده کرده و ویرایش کنید یا مقادیر جدید اضافه نمایید. برای اضافه کردن سکرت Mode را بر روی Secret قرار دهید .

 

 

نکته: دقت داشته باشید با تغییرات در متغییر محیطی سرویس شما یک بار ریستارت می شود.

درصورت که متغییر هایی که می خواهید اضافه کنید تعداد بالایی دارند می توانید گزینه bulk edit را بزنید.

 

 

متغییر های محیطی را مانند تصویر زیر قرار دهید.

نکته: دقت داشته باشید که مقدار اول name مقدار وسط = و مقدار بعدی value متغییر شماست و متغییر ها باید به صورت خط به خط قرار بگیرند و در انتها روی گزینه ذخیره کلیک کنید. برای استفاده از سکرت ها

مقدار value متغییر را با الگوی {{secret.secrect_name.secret_key}}$ قرار دهید .

پیشنهاد میکنم از روش قبلی برای استفاده از سکرت ها استفاده کنید تا خطا به حداقل برسد.