search icon

تهیه بک آپ

برای تهیه بکاپ از سرویس یا دیتابیس پس از ورود به ناحیه کاربری بر روی مدیریت پروژه کلیک نمایید.

 

سپس یکی از پروژه های فعال را انتخاب کنید .

 

در این مرحله سرویس یا دیتابیس مدنظر را انتخاب نمایید.

 

سپس در پایین صفحه بر روی لیست بکاپ ها کلیک کنید .

 

مانند تصویر تهیه بکاپ را انتخاب نمایید.

 

برای شروع فرایند بکاپ گیری بر روی بله کلیک کرده و منتظر باشید .

 

زمان بکاپ گیری بسته به حجم فایل های شمای متغیر است ، بعد از کلیک بر روی بله ردیف جدید به لیست بکاپ ها اضافه می شود که همان بکاپ گیری در حال اجرا می باشد . از گزینه به روز رسانی میتوانید برای دیدن اخرین وضعیت لیست بکاپ استفاده نمایید.

 

بعد از اتمام فرایند بکاپ جدید به لیست بکاپ های آیتم (سرویس یا دیتابیس) اضافه می شود که می توانید آن را ریستور یا دانلود نمایید.

 

نکته : با توجه به محدودیت هایی که در تهیه بکاپ های دستی وجود دارد شما میتوانید با استفاده از گزینه حذف بکاپ ، به حذف بکاپ و تهیه بکاپ جدید اقدام نمایید.