search icon

اضافه کردن دیسک به پروژه

 

  • ساخت دیسک اضافه
  • ویرایش دیسک (ویرایش مسیر و سرویس)
  • حذف دیسک

ساخت دیسک اضافه

برای اضافه کردن دیسک ابتدا وارد مدیریت پروژه شوید .

سپس از بین پروژه های فعال یکی را انتخاب کنید .

 

در صفحه بعدی گزینه دیسک ها  را انتخاب کنید.

در این صفحه میتوانید لیست تمام دیسک ها را مشاهده کنید . بر روی اضافه کردن دیسک کلیک کنید.

در ادامه میزان فضای دیسک ، سرویس مدنظر و مسیر را انتخاب کنید .

نکته : دقت داشته باشید که امکان اضافه کردن دیسک به دیتابیس ها وجود ندارد .

به عنوان مثال اگر میخواهید دیسک به حجم دو گیگ را به مسیر /media سرویس backend اضافه کنید مطابق تصویر زیر مقادیر را پر کنید و بر روی ذخیره کلیک کنید .

همچنین میتوانید یک دیسک را به چندین سرویس یا چندین مسیر مختلف اضافه (bind) کنید .

دیسک جدید به لیست دیسک ها اضافه میشود و میتوانید ان را ویرایش و یا حذف کنید .

ویرایش دیسک (ویرایش مسیر و سرویس)

برای ویرایش دیسک مانند تصویر عمل کنید .

سپس میتوانید bind های جدید اضافه کنید یا اقدام به حذف bind های قبلی کنید .

در اخر برای اعمال تغییرات بر روی ذخیره کلیک کنید.

حذف دیسک

دیسک های پیشفرض قابل حذف نیستند و شما فقط میتوانید دیسک های اضافه را حذف کنید . برای حذف مطابق تصویر زیر عمل کنید .

پس از تایید دیسک اضافه حذف خواهد شد . دقت داشته باشید که برای حذف دیسک باید تمام bind (اتصال به ایتم) را حذف کنید در غیر اینصورت با خطا مواجه خواهید شد .

برای حذف bind مطابق تصاویر زیر عمل کنید .

 

در اخر بر روی ذخیره کلیک کنید .