search icon

تغییر اپلیکیشن سرویس ها

بعد از ایجاد یک سرویس به عنوان مثال سرویس NodeJS شاید نسخه ای که انتخاب کردید مناسب شما نباشد.
در این صورت نیاز نیست این سرویس را حذف کرده و مجدد ایجاد کنید با این قابلیت فقط کافی است وارد صفحه مورد نظر شده و اپلیکیشن مورد نیاز خود را انتخاب کرده و روی سرویس خود تغییر نسخه را اعمال کنید.

برای شروع مانند تصویر زیر وارد مدیریت پروژه شده

 

بعد در صفحه زیر وارد پروژه مورد نظر خود می شوید.

 

 

سپس وارد تنظیمات یا جزئیات سرویس مورد نظر می شویم.

 

بعد از ورود به صفحه تنظیمات یا جزئیات یک سرویس, از پایین صفحه روی گزینه تغییر اپلیکیشن کلیک می کنیم.

 

 

در صفحه جدید نوع سرویس شما مشخص شده است و نسخه هایی که برای آن وجود دارد را می توانید انتخاب کنید .

 

 

با انتخاب نسخه مورد نظر روی گزینه ذخیره تغییرات کلیک کرده و در کمترین زمان ممکن تغییرات شما اعمال می شود.