search icon

تغییر منابع سرویس ها و دیتابیس ها

معرفی سرویس رانفلر

برای تغییر منابع سرویس یا دیتابیس پس از ورود به ناحیه کاربری بر روی مدیریت پروژه کلیک نمایید.

 

سپس یکی از پروژه های فعال را انتخاب کنید .

در این مرحله سرویس یا دیتابیس موردنظر را انتخاب نمایید.

در صفحه بعد ، در قسمت آمار سرویس می توانید منابعی که در حال حاضر به سرویس شما تعلق دارد را مشاهده کنید .

 

از قسمت تنظیم منابع ،  میتوانید رم ، cpu و حجم فایل ها را تغییر دهید . پس از انتخاب منابع ، برای اعمال تغییرات بر روی ذخیره کلیک کنید .

نکته : برای تنظیم منابع، باید منابع خالی در کل پروژه داشته باشید که به سرویس یا دیتابیس دیگری نداده باشید، یا اینکه پکیج پروژه را به پلن های بالاتر ارتقا  دهید.