search icon

بکاپ دیسک

معرفی سرویس رانفلر

برای تهیه بکاپ از دیسک پس از ورود به ناحیه کاربری بر روی مدیریت پروژه کلیک نمایید.

 

سپس یکی از پروژه های فعال را انتخاب کنید .

در این مرحله بر روی بکاپ دیسک ها کلیک کنید .

 

مانند تصویر تهیه بکاپ را انتخاب نمایید.

 

برای شروع فرایند بکاپ گیری بر روی بله کلیک کرده و منتظر باشید .

 

زمان بکاپ گیری بسته به حجم فایل های شمای متغیر است ، بعد از کلیک بر روی بله ردیف جدید به لیست بکاپ ها اضافه می شود که همان بکاپ گیری در حال اجرا می باشد .

بعد از اتمام فرایند ، بکاپ جدید به لیست اضافه می شود که می توانید آن را ریستور یا دانلود نمایید.

نکته : با توجه به محدودیت هایی که در تهیه بکاپ های دستی وجود دارد شما میتوانید با استفاده از گزینه حذف بکاپ ، به حذف بکاپ و تهیه بکاپ جدید اقدام نمایید.