search icon

بکاپ دیسک

برای تهیه بکاپ از دیسک پس از ورود به ناحیه کاربری بر روی مدیریت پروژه کلیک نمایید.

 

سپس یکی از پروژه های فعال را انتخاب کنید .

در این مرحله بر روی بکاپ دیسک ها کلیک کنید .

 

مانند تصویر تهیه بکاپ را انتخاب نمایید.

 

برای شروع فرایند بکاپ گیری بر روی بله کلیک کرده و منتظر باشید .

 

زمان بکاپ گیری بسته به حجم فایل های شمای متغیر است ، بعد از کلیک بر روی بله ردیف جدید به لیست بکاپ ها اضافه می شود که همان بکاپ گیری در حال اجرا می باشد .

بعد از اتمام فرایند ، بکاپ جدید به لیست اضافه می شود که می توانید آن را ریستور یا دانلود نمایید.

نکته : با توجه به محدودیت هایی که در تهیه بکاپ های دستی وجود دارد شما میتوانید با استفاده از گزینه حذف بکاپ ، به حذف بکاپ و تهیه بکاپ جدید اقدام نمایید.