Runflare Mirror

در رانفلر برخی از مخزن ها و کتابخانه های مورد نیاز برنامه نویسان را به صورت mirror آماده ساخته ایم تا مشکل اختلال های اینترنت و محدودیت های زیر ساخت کشور در ارتباط با اینترنت بین الملل برای کاربران ما برطرف شود.

از این لحظه شما می توانید با این امکان، کتابخانه ها و نرم افزارهای مورد نیاز را از داخل کشور با سرعت بالا دانلود کنید.

برای مشاهده نحوه تنظیم روی مخزن مورد نظر کلیک کنید و همچنین در صورت اضافه شدن مخزن های بیشتر در آینده لیست زیر ب روز خواهد شد.

لیست Mirror هایی که پشتیبانی میکنیم.