search icon

استفاده از دیتابیس sqlite در جنگو

برای استفاده از دیتابیس sqlite باید مسیر ان را ویرایش کنید به صورتی که فایل دیتابیس درون یک پوشه با نام database باشد. نام پوشه را میتوانید به دلخواه انتخاب کنید.

بعد از اینکه فایل را درون پوشه قرار دادید باید مسیردهی جنگو به دیتابیس را ویرایش کنید.

وارد مسیر پروژه شوید ، سپس فایل settings.py را باز کنید و به قسمتی که تنظیمات دیتابیس در ان قرار دارید بروید. متنی مشابه تصویر زیر را مشاهده میکنید.

 

 

 

 

نام پوشه را به قسمت Name مانند تصویر اضافه کنید .

‘NAME’: BASE_DIR / ‘database/db.sqlite3’,

 

 

با اموزش زیر یک دیسک برای پوشه ای که دیتابیس در ان قرار دارد بسازید . در این مثال باید برای پوشه database دیسک تعریف کنید.

 

اموزش ساخت دیسک

در اخر پروژه را دیپلوی کنید.