search icon

File Manager

برای فعال سازی File Manager پس از ورود به ناحیه کاربری بر روی مدیریت پروژه کلیک کنید .

سپس یکی از پروژه های فعال را انتخاب کنید .

سپس از میان سرویس های فعال ، سرویس مدنظر را انتخاب کنید .

در صفحه بعد بر روی مدیریت فایل کلیک کنید .

بعد از فعالسازی کادری پایین صفحه ظاهر میشود .بر روی  ادرسی که در تصویر مشخص شده است  کلیک کنید تا به صفحه مدیریت فایل بروید .نام کاربری و رمز عبور هم در کادر مشخص شده است