search icon

کار با ssl

برای فعال کردن SSL پس از ورود به ناحیه کاربری بر روی مدیریت پروژه کلیک کنید.

 

سپس پروژه مدنظر را انتخاب کرده و دقت داشته باشید که دیتابیس فعال باشد .

سپس در پایین صفحه بر روی تنظیم SSL کلیک کنید .

در ادامه دامنه ای که قصد فعالسازی SSL را دارید از لیست انتخاب نمایید.

 

به صورت پیشفرض ssl تمام دامنه ها بر روی گزینه HTTP قرار دارد . میتوانید به سادگی و با انتخاب گزینه گواهی رایگان ران فلر از گواهی رایگان بر روی دامنه خود استفاده کرده و یا با گزینه  HTTPS گواهی کاربر از گواهی که قبلا تهیه کرده اید استفاده نمایید. برای استفاده از گواهی رایگان ران فلر کافی است آن را انتخاب کنید و بر روی ذخیره کلیک کنید .

برای استفاده از گواهی شخصی ، پس از انتخاب گزینه HTTPS گواهی کاربر ، سه باکس برای شما نمایش داده می شود که باید به Private Key و Certificate و Bundle را در آن قرار دهید و بر روی ذخیره کلیک کنید . (قرار دادن Bundle اختیاری است.)