search icon

مدیریت حساب کاربری در CLI

ورود به حساب کاربری

برای ورود به حساب کاربری دستور   runflare login   را در Cli وارد کنید .  پس از وارد کردن دستور ، ایمیل و رمز عبور را در خط فرمان وارد کنید و به سادگی وارد شوید .

نکته : اگر ورود دو مرحله ای را فعال کرده باشید نیاز هست تا کد یکبار مصرف را هم وارد کنید .

خروج از  حساب کاربری

برای خروج از حساب کاربری ، دستور   runflare logout   را در خط فرمان وارد کنید و در ادامه برای تایید y و برای لغو عملیات n را وارد کنید .