search icon

سکرت

  • ساخت سکرت
  • حذف و  ویرایش سکرت
  • اضافه کردن سکرت به عنوان متغیر محیطی

 

برای اضافه کردن سکرت پس از ورود به ناحیه کاربری بر روی مدیریت پروژه کلیک کنید .

سپس یکی از پروژه های فعال را انتخاب کنید .

در این مرحله بر روی سکرت ها کلیک کنید .

در صفحه بعد بر روی اضافه کردن سکرت کلیک کنید.

در کادر جدیدی که باز شده است یک نام دلخواه برای سکرت انتخاب کنید . سپس کلید و مقدار سکرت را وارد کنید . کلید همان نامی هست که در متغیر محیطی باید وارد شود.

به عنوان مثال اگر میخواهید سکرت password با مقدار 12345 را وارد کنید ، مانند تصویر زیر عمل کنید . اگر میخواهید تعداد بیشتر کلید/مقدار (key/value) اضافه کنید از گزینه اضافه کردن استفاده کنید .در اخر بر روی ذخیره کلیک کنید .

سکرت جدید به لیست سکرت ها اضافه شد و میتوانید از ان در متغیر محیطی خود استفاده کنید .

حذف و ویرایش سکرت

برای ویرایش سکرت مانند تصویر عمل کنید .

در کادر جدید میتوانید عملیات ایجاد ، حذف و ویرایش را انجام دهید .دقت داشته باشید که به دلایل امنیتی مقادیر قبلیقابل نمایش نیستند.

اضافه کردن سکرت به عنوان متغیر محیطی

برای اضافه کردن سکرت به متغیر محیطی ، اموزش افزودن متغیر محیطی را مشاهده بفرمایید.