search icon

ارتقا پروژه ها

پروژه ها در رانفلر در هر زمانی که نیاز داشته باشید قابل ارتقا و کاهش هستند درصورتی که نیاز به منابع بالاتری دارید می توانید به سادگی پروژه خود را ارتقا دهید یا برای کاهش هزینه ها درصورت ازدیاد منابع پروژه خود را کاهش یا تنزیل دهید.

برای انجام این کار می توانید مانند تصویر زیر وارد مدیریت پروژه شوید.

 

 

 

سپس مانند بر روی گزینه صعود و نزول کلیک کنید.

 

 

در صفحه بعد لیست پلن های رانفلر را مشاهده خواهید کرد مانند تصویر زیر که می توانید یکی را انتخاب کرده و روی گزینه ذخیره در پایین صفحه کلیک کنید.