search icon

رفع خطای Access Control Allow Origin – CORS در Flask

معرفی سرویس رانفلر

CORS  مکانیزم یا پروتکلی امنیتی هست که دسترسی یک دامنه به منابع یک دامنه دیگر (مثلا api) را کنترل و محدود میکند .

برای رفع خطا در Flask میتوانید کتابخانهFlask-Cors را نصب کنید و مطابق مستندات اپ خود را تغییر دهید تا خطا برطرف شود.

برای مشاهده مستندات رسمی و جزییات ان ،  اینجا کلیک کنید