logo
CI/CD و استقرار با github

:فهرست عناوین دریافت آدرس repository (مخزن) از گیت هاب دریافت توکن از گیت هاب اتصال سرویس به گیت هاب بازگرداندن سایت به کامیت قدیمی فعال کردن دریافت خودکار (auto pull)   دریافت آدرس repository (مخزن) از گیت هاب برای دریافت آدرس، پس از انتخاب repository (مخزن) مدنظر در گیت هاب، مانند تصویر آدرس آن را […]

CI/CD و استقرار با gitlab

فهرست عناوین دریافت آدرس repository (مخزن) از گیت لب دریافت توکن از گیت لب اتصال سرویس به گیت لب بازگرداندن سایت به کامیت قدیمی فعال کردن دریافت خودکار (auto pull)   دریافت آدرس repository (مخزن) از گیت لب برای دریافت آدرس ، پس از انتخاب repository (مخزن)مدنظر در گیت لب ، مانند تصویر آدرس ان […]

مجوز های ما
تمام حقوق این وبسایت برای ران فلر محفوظ است .